ปศุสัตว์สุพรรณบุรีและปศุสัตว์ อ.เมืองสุพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพฯ 

 โครงการสานฝันสร้างอาชีพ

          วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทน ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้พี่น้องเกษตรกร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้รับทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติในการขอสินเชื่อที่ถูกต้อง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 500 ราย เบื้องต้นมีผู้สนใจลงชื่อเพื่อขอเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี