ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

โครงการธนาคารโค-กระบือ

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ นำโดย นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ออกติดตามตรวจเยี่ยมโค-กระบือ ของกลุ่ม ธคก.ได้ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงสัตว์และดูแลสัตว์ในช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาล และสนับสนุนวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) น้ำยาฆ่าเชื้อโรคพรีมิกซ์ชนิดน้ำ พร้อมติดตามลูกเกิดที่เกิดจากการผสมเทียม ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเกษตรกรทั้งสิ้น 26 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์