ปศุสัตว์สุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร

โครงการสานฝันสร้างอาชีพ

        วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นางดวงพร คุณากรวงศ์ นายอำเภอหนองหญ้าไซ นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทน ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้พี่น้องเกษตรกร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้รับทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 400 คน

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ