ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดโคนมเพื่อทดสอบโรคบลูเซลโลซีส

 เจาะเลือดเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส

         วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำโดย นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดโคนมเพื่อทดสอบโรคบลูเซลโลซีสและโรคเทอเบอร์คูโลซีสในโคนม ซึ่งใช้ในการประกอบการขอรับรองฟาร์ม GMP โคนม ในพื้นที่ตำบลสระเเก้วและตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเกษตรกรทั้งสิ้น 3 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี