โครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ครั้งที่ 1/2566

เก็บตัวอย่าง

        วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ นำโดยนายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ มอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์และพนักงานจ้างเหมาไข้หวัดนก ดำเนินการเก็บตัวอย่าง (Cloacal swab ) ในไก่พื้นเมือง ตามโครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรคครั้งที่ 1/2566 ในเขตพื้นที่ ดังนี้

🔰ตำบลวังหว้า
🔰ตำบลปลายนา
🔰ตำบลศรีประจันต์
🔰ตำบลบ้านกร่าง
🔰ตำบลวังน้ำซับ
🔰ตำบลดอนปรู
🔰ตำบลวังยาง
อำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตามจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย 40 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์