ปศุสัตว์สุพรรณฯ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อออกร้านธารากาชาดในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

บริจาคสิ่งของ

          วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลารวมใจ บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมสนับสนุนบริจาคสิ่งของเพื่อออกร้านธารากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5 -19 มีนาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์