ปศอ.หนองหญ้าไซ สำรวจความชุกโรคบรูเซลล่าและโครงการเฝ้าระวังโรคพีพีอาร์ในแพะแกะ 

โครงการเฝ้าระวังโรคพีพีอาร์

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ดำเนินงานกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลา ในแพะแกะ และโครงการเฝ้าระวังโรคพีพีอาร์ ในแพะแกะ ประจำปี 2565 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 ราย เกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ