ปศอ.เดิมบางนางบวช ลงพื้นที่ตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

ตรวจรับรองฟาร์ม GFM

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 9 ราย ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 1 ราย เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 2 ราย เกษตรกรผู้เลี้ยงโค 2 ราย เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 4 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช