กิจกรรมสำรวจสัตว์ปีกป่วยตายในพื้นที่ อ.อู่ทอง

กิจกรรมสำรวจสัตว์ปีกป่วยในพื้นที่ อ.อู่ทอง

วันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายวัชระ ศะศิประภา ปศุสัตว์อำเภออู่ทองได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการสวบสวนโรค กรณีมีสัตว์ปีกป่วยตายในพื้นที่หมู่ 14 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จากการสอบสวนโรคพบไก่ไข่ป่วยตายกระทันหัน รวมจำนวน 8 ตัว จากไก่ไข่ทั้งหมด 330 ตัวในช่วงระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา จึงได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบๆ โรงเรือนและมอบซองยาปฏิชีวนะ ยาบำรุง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้วัคซีนตามโปรแกรมของสัตว์ปีก ส่งเสริมการเลี้ยงให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ทั้งนี้ได้ทำบันทึกการสั่งกักสัตว์ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่ดังกล่าว และหากพบสัตว์ปีกป่วยตายอีกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

เจาะเลือดเป็ดตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัด (X-ray ) เป็ดไล่ทุ่ง ครั้งที่ 2/2563

เจาะเลือดเป็ดตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการเจาะเลือดเป็ดตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัด (X-ray ) เป็ดไล่ทุ่ง ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 2 ฟาร์ม จำนวน 60 ตัวอย่าง ในพื้นที่ตำบลสวนแตง อำเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เจาะเลือดเป็ด ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ (X-ray) รอบที่ 2/2563 ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

เจาะเลือดเป็ดตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ได้ดำเนินการเจาะเลือดเป็ด ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ (X-ray) รอบที่ 2/2563 ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 ราย 60 ตัวอย่าง

เปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1

เปิดศูนย์พักพิงสุนัข         

          วันนี้ (9 ก.ย. 2563) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา เป็นประธานเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชูชีพ พงษ์ไชย รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมีผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและอาหารสุนัข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พักพิงฯ
          สำหรับศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิต ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี จึงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี ผลักดันให้โครงการ มีผลประจักษ์เป็นรูปธรรมในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ท่านปลอยภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกองทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มีการช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่เจ็บป่วย ถูกทำร้ายจากคน ถูกรถชน ถูกทอดทิ้ง อดอยาก น่าเวทนา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ในจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยหลัก “เมตตาธรรม”จึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดแห่งนี้ขึ้น

ตรวจรับรองโรงผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่ อ.บางปลาม้า

ตรวจรับรองโรงผลิตอาหารสัตว์

วันที่ 3 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบให้นายสุทัศน์ ศรีวิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า เข้าร่วมตรวจรับรองโรงผลิตอาหารสัตว์ บริษัท แพคโกฟีด จำกัด ในพื้นที่ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง