ปศุสัตว์อำเภอในสุพรรณบุรี รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

งานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมีเกษตรกรทยอยมาขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย และมีบริการเจลแอลกอฮอล์บริการแก่เกษตรกรที่มารับบริการ

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามการให้บริการปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ติดตามงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกติดตาม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาการให้บริการปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 10 อำเภอ โดยได้สอบถามปัญหาในการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้ มีเกษตรกรทยอยมาขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ในการให้บริการได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมและมีบริการเจลแอลกอฮอล์บริการแก่เกษตรกรที่มารับบริการ

ปศอ.สองพี่น้อง รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลทุกคอก รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ณ วัดทุ่งคอก ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินฉีดวัคซีน สุนัข 110 ตัว แมว 58 ตัว รวมทั้งสิ้น 168 ตัว พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรค

กิจกรรมเจาะเลือดแพะเพื่อตรวจโรคบรูเซลโลซีส

เจาะเลือดเพื่อตรวจโรค

วันที่ 20-21 เมษายน 2563 นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ได้ดำเนินการเจาะเลือดเเพะเพื่อทดสอบโรคบลูเซลโลซีสและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 3 ฟาร์ม ดังนี้
- บ้านนายโสพิศ แก้วกำเนิด บ้านเลขที่ 144 หมู่ 6 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จำนวนแพะทั้งหมด 24 ตัว แกะ 11 ตัว
- บ้านนายชำนาญ แก้วกำเนิด บ้านเลขที่ 89/1 หมู่ 8 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จำนวนแพะทั้งหมด 13 ตัว 
- บ้านนายชัยวัฒน์ เขื่อนใหญ่ บ้านเลขที่ 107 หมู่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนแพะทั้งหมด 5 ตัว

ปศอ.หนองหญ้าไซ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 และทำหมันสุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้าของ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัข แมว ณ อนามัยบ้านหนองขาม และอนามัยบ้านหนองเสือเต้น จำนวน 11 หมู่บ้าน