ปศจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนบุบผาราม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 ทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนบุบผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันค์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปเป็นประธานองค์กฐินในการทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อนำจตุปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ภายในวัดดอนบุบผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ตรวจสนามชนไก่ในพื้นที่

 ตรวจสนามชนไก่

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับนายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปลัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลสระแก้ว กำนันตำบลตลิ่งชัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลตลิ่งชัน ร่วมกันตรวจสนามชนไก่ ณ สนามชนไก่ "ตลิ่งชัน" หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ปศอ.เดิมบางนางบวช รณรงค์ฉีดวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ

 รณรงค์ฉีดวัคซีน

วันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือในพื้นที่ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2563 (World Rabies Day 2020)

 โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

วันที่ 18 กัยายน 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2563 (World Rabies Day 2020) โดยมีกิจกรรมผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัข ภายในศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 จำนวน 8 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 76 ตัว ให้แก่สุนัขภายในศูนย์ฯ และให้การความรู้เกี่ยวกับโรคพิษบ้าให้แก่ผู้ดูแลสุนัข ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมสำรวจสัตว์ปีกป่วยตายในพื้นที่ อ.อู่ทอง

กิจกรรมสำรวจสัตว์ปีกป่วยในพื้นที่ อ.อู่ทอง

วันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายวัชระ ศะศิประภา ปศุสัตว์อำเภออู่ทองได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการสวบสวนโรค กรณีมีสัตว์ปีกป่วยตายในพื้นที่หมู่ 14 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จากการสอบสวนโรคพบไก่ไข่ป่วยตายกระทันหัน รวมจำนวน 8 ตัว จากไก่ไข่ทั้งหมด 330 ตัวในช่วงระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา จึงได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบๆ โรงเรือนและมอบซองยาปฏิชีวนะ ยาบำรุง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้วัคซีนตามโปรแกรมของสัตว์ปีก ส่งเสริมการเลี้ยงให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ทั้งนี้ได้ทำบันทึกการสั่งกักสัตว์ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่ดังกล่าว และหากพบสัตว์ปีกป่วยตายอีกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที