รมช.เกษตรฯตรวจราชการ

วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้เดินทางไปยังโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานฟาร์มโคนมของสหกรณ์ ฯ และโรงงานผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

สำรจข้อมูลการเลี้ยงแพะ-แกะ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกสำรวจข้อมูลการเลี้ยงแพะ-แกะเพื่อประกอบการทำข้อมูลเกษตรกรดีเด่น เกษตรกรที่ส่งเป็นนายสมบูรณ์ แตงหวาน หมู่ 5 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รมช.เกษตรฯเป็นประธานเปิดสัมมนา

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับและนำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตและการตลาดโคเนื้อ กระบือ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดโคเนื้อ กระบือ ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับผลกระทบที่จะเกิดจาก FTA สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกร ณ บ้านไทยรีสอร์ท ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา

แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปลาม้า องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัดบริเวณหน้าหมู่บ้านตาเอิบ หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีสุนัขจรจัดจำนวนมากวิ่งไล่กัดประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา บนถนน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีน้ำขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้สุนัขต้องขึ้นมาอาศัยอยู่บริเวณริมถนน และมีกลุ่มสุนัขซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1. สุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของและสร้างความเดือดร้อน จะเข้าดำเนินการจับไปเลี้ยงสถานที่ใหม่โดยผู้อุปการะนำไปดูแล ส่วนสุนัขจรจัดตัวอื่นจะดำเนินการนำไปไว้ที่ศูนย์พักพิงของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ในระหว่างนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จะเข้ามาดำเนินการทำหมันสุนัขเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวและลดประชากรสุนัขที่เกิดใหม่ในบริเวณนี้
2. สุนัขที่มีเจ้าของ ได้กำชับให้เจ้าของสุนัขจำกัดบริเวณมิให้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรไป-มา

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า         

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี​ จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี​ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า​ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันศุกร์ที่​ 21 มิถุนายน​ 2562​ ณ​ วัดโพธิ์ลังกา​ ม.6​ ต.บางปลาม้า​ อ.บางปลาม้า​ จ.สุพรรณบุรี​ โดยมีนายนิมิต​ วันไชยธนวงศ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี​ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม​
          ทั้งนี้ได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานภายในจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่​ อ.บางปลาม้า​ อ.เมือง​ อ.อู่ทอง​และ​ อ.สองพี่น้อง​ ​มาร่วมกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมงานได้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสุนัขและแมวจรจัด​ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัด​ มอบวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุวิทยาศาสตร์​ ปล่อยขบวนรถผ่าตัดทำหมัน​ จัดนิทรรศการ​ รวมถึงการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี​ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ​ กรมปศุสัตว์​ คณะสัตวแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ วิทยาเขตกำแพงแสน​ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้การสนับสนุนบุคลากรและรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่มาร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย​ สรุปผลการจัดกิจกกรมครั้งนี้มี สุนัขเพศผู้ 22 ตัว เพศเมีย 24 ตัว แมวเพศผู้ 15ตัว และเพศเมีย 26 ตัว รวมทั้งสิ้น 87 ตัว