อบรมผู้ประกอบการหลักสูตร​ ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์​ พ.ศ.2559​ และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต​

 อบรมผู้ประกอบการหลักสูตร​ ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์​ พ.ศ.2559​

วันที่​ 29​ มีนาคม​ 2564​ ​นายเยี่ยม​ คงสวัสดิ์​ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี​ ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร​ ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์​ พ.ศ.2559​ และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี​ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมจำนวน​ 33​ ราย

ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

 GFM

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสำเนา แก้วทวี เจ้าพนักสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management; GFM) สำหรับฟาร์มสุกรแก่เกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ฟาร์มสุกร จำนวน 4 ฟาร์ม ฟาร์มไก่ไข่จำนวน 1 ฟาร์ม รวม 6 ฟาร์ม

ปศอ.อู่ทอง ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ยกกระดับเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ส่งเสริมผู้เลี้ยงสุกร

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ยกระดับฟาร์มให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever (ASF) โดยเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ทั้งนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ GFM จำนวน 9 ราย พร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ และแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะนมและการแปรรูปน้ำนม

การแปรรูปน้ำนม

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะนมและการแปรรูปน้ำนม ภายใต้โครงการพัฒนาการเลี้ยงแพะนม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงแพะนม และแปรรูปนมแพะให้แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย ได้แก่ เมนูนมพาสเจอไรซ์ รสเมล่อน รสสตรอเบอร์รี่ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม และการทำโยเกิร์ต

มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 

โครงการธนาคารโค-กระบือ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอสามชุก ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ร่วมมอบโค โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 99 ตัว อ.สามชุก 70 ตัว อ.ศรีประจันต์ 10 ตัว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.15 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี และอ.ดอนเจดีย์ 19 ตัว ณ สมาคมจีนดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี