สุพรรณบุรี จัดงานมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โครงการธนาคารโค-กระบือ

          วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายก อบต.พลับพลาไชย หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรเข้าร่วมพิธี โดยมีพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ จำนวน 338 ราย มอบลูกตัวที่ 1 ขยายให้เกษตรกรรายใหม่ จำนวน 30 ราย รับมอบกระบือเข้าสมทบโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 ตัว ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการใช้กระบือไถนา การดำนาและการออกบูธจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงนำนักเรียนมาเข้าร่วมเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมภายในงาน

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์