คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

          วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ร่วมพิธีเปิดและให้บริการคลิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ ลานอเนกประสงค์เรือนไทยโพธสุธน ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 108 ตัว บริการแจกเวชภัณฑ์ ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว ให้คำแนะนำในการลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกร จำนวน 113 ราย ทั้งนี้มี นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ มาร่วมในพิธีเปิด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์