ปศอ.เดิมบางนางบวช ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด

ทำหมันสุขนัขและแมว

          วันที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับกลุ่มรักสัตว์เดิมบางฯ ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันถาวรเพื่อควบคุมปริมาณสุนัขและแมวจรจัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ยอดทำหมันสุนัขเพศเมีย 7 ตัว สุนัขเพศผู้ 11 ตัว แมวเพศเมีย 7 ตัว และแมวเพศผู้ 12 รวม 37 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช