ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บซากสุกรและโรงฆ่าสุกร ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

ตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์

           วันที่ 20 มกราคม 2565 นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี พ.ต.อ.ไพฑูรย์ ศรีวิลัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสระแก้ว อ.เมืองสุพรรบุรี ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบห้องแช่เย็น บริษัท สุพรรณ อินเตอร์พอร์ค จำกัด โรงฆ่าสุกรและโรงฆ่าสัตว์ปีก ในท้องที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ห้องแช่เย็นจำนวน 1 แห่ง และ โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 12 แห่งเพื่อเป็นการป้องกันการกักตุนเนื้อสุกรชำแหละและการแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF) รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีเนื้อสุกรชำแหละราคาสูงด้วย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี