ปศอ.สามชุก ร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บซากสุกร ในพื้นที่ อ.สามชุก

ตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์

          วันที่ 20 มกราคม 2565 นายแผน สุนทรวิภาต ปศุสัตว์อำเภอสามชุก ร่วมกับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อ.สามชุก เข้าดำเนินการตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์ บริษัท แฮปปี้ฟาร์มอะกริบริซิเนส จำกัด เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการกักตุนเนื้อสุกรชำแหละและปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคกรณีราคาเนื้อสุกรชำแหละที่มีราคาสูงขึ้น

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก