ออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ ต.วังคัน อ.ด่านช้าง

 ออกหน่วยบริการ

        วันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการทำหมันสุนัข เพศผู้ จำนวน 5 ตัว เพศเมีย จำนวน 4 ตัว รวม 9 ตัว ณ สำนักสงฆ์เขาพุคำ หมู่ที่ 9 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง