ปศอ.สองพี่น้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่เขตเทศบาลอำเภอสองพี่น้อง

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง เข้าตรวจสอบสถานที่กักเก็บซากสุกรหรือหมูป่า เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมทั้งบังคับใช้กฏหมายหากพบการกระทำผิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และโรคระบาดอื่นๆในสัตว์ ในพื้นที่เขตเทศบาลอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 3 แห่ง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง