สุพรรณฯ ออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร

        วันที่ 24 มกราคม 2565 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รมน.จว.สุพรรณบุรี พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเกษตรที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะเนื้อสุกรที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และได้เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เจ๊ยุหมูอินเตอร์ ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  ไม่พบว่ามีการกักตุนเนื้อหมูแต่อย่างใด

ปศอ.ด่านช้าง จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565

อบรมอาสาปศุสัตว์

          วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านช้าง

ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บซากสุกรและโรงฆ่าสุกร ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

ตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์

           วันที่ 20 มกราคม 2565 นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี พ.ต.อ.ไพฑูรย์ ศรีวิลัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสระแก้ว อ.เมืองสุพรรบุรี ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบห้องแช่เย็น บริษัท สุพรรณ อินเตอร์พอร์ค จำกัด โรงฆ่าสุกรและโรงฆ่าสัตว์ปีก ในท้องที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ห้องแช่เย็นจำนวน 1 แห่ง และ โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 12 แห่งเพื่อเป็นการป้องกันการกักตุนเนื้อสุกรชำแหละและการแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF) รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีเนื้อสุกรชำแหละราคาสูงด้วย

ปศอ.สามชุก ร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บซากสุกร ในพื้นที่ อ.สามชุก

ตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์

          วันที่ 20 มกราคม 2565 นายแผน สุนทรวิภาต ปศุสัตว์อำเภอสามชุก ร่วมกับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อ.สามชุก เข้าดำเนินการตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์ บริษัท แฮปปี้ฟาร์มอะกริบริซิเนส จำกัด เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการกักตุนเนื้อสุกรชำแหละและปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคกรณีราคาเนื้อสุกรชำแหละที่มีราคาสูงขึ้น

รับมอบโคเพศเมียตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.สามชุก

 ธนาคารโคกระบือ

          วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก รับมอบโคเพศเมียโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 54 ตัว เพื่อนำไปให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี