ปศุสัตว์ฺสุพรรณฯ ร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 ร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

          วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ปฏิบัติการผ่าโลก) โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สระน้ำสาธารณะบ้านหนองสานแตร ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์