ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง ในพื้นที่อำเภออู่ทอง

อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง หลักสูตร การผลิตอาหารไก่พื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อบรมเกษตรกร จำนวน 10 ราย โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์