ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดอบรมผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อบรมผู้ประกอบการหลักสูตร​ ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์​ พ.ศ.2559​

          วันอังคารที่​ 25​ มกราคม​ 2565​ นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะนายทะเบียนคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต" เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์