ปศอ.เดิมบางนางบวช ออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช

ออกหน่วยบริการ

          วันที่ 25 มกราคม 2565 นายกรณ์พัฒน์ มุกดา ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมว สรุปจำนวนสุนัขและแมวที่มาทำหมันวันนี้ 
          สุนัข เพศเมีย 11 ตัว
          สุนัข เพศผู้ 3 ตัว
          แมว เพศผู้ 3 ตัว
          แมว เพศเมีย 21 ตัว
          รวมทั้งสิ้น 38 ตัว
ณ ศาลาประชาคมตลาดท่าช้าง ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช