ปศอ.ศรีประจันต์ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565

อบรมอาสาปศุสัตว์

          วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมอำเภอศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์