ปศอ.ด่านช้าง จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565

อบรมอาสาปศุสัตว์

          วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านช้าง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง