สุพรรณฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง

โครงกาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 

          วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร "ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่" พร้อมชี้แจงรายละเอียดการรับปัจจัยการผลิตเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ บ้านกกตาด หมู่ 9 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และในวันเดียวช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านโป่งค่าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง(MOU)

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์