ตรวจติดตามโรงผลิตอาหารสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ OK  ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

ตรวจต่ออายุโรงผลิตอาหารสัตว์

          วันที่ 14 มกราคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า​ปศุสัตว์​ ดำเนินการตรวจติดตามโรงผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จำนวน​ 1​ แห่ง​ ได้แก่​ บริษัท​ ดี.ดี.ฟีดกรุ๊ป​ จำกัด​ และตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ OK​ จำนวน​ 3 แห่ง​ ได้แก่​ บิ๊ก C สาขาสุพรรณบุรี​, โลตัส​ สาขาสุพรรณบุรี​ และร้านคุณลุ้นหมูสด​ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์