ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ OK  ในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวชและอ.สามชุก

 ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่ไก่ OK

          วันที่ 17​ มกราคม 2565 นายเยี่ยม  คงสวัสดิ์  ปศุสัตว์จังหวัสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า​ปศุสัตว์​ ดำเนินการตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ OK​ จำนวน​ 5 แห่ง​ ได้แก่​ ร้านขุยโพธิ์หมูสด, โลตัส​ สาขาเดิมบางนางบวช, Cpเฟรชมาร์ทสาขาเดิมบางนางบวช, Cpเฟรชมาร์ทสาขาสามชุก​และโลตัสสาขาสามชุก​ ในเขตพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชและอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์