ตรวจติดตามโรงผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่ไก่ OK  ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

 ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่ไก่ OK

          วันที่ 12​ มกราคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า​ปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ดำเนินการตรวจติดตามสถานทึ่จำหน่ายเนื้อสัตว์​ OK และไข่ไก่​ OK​ จำนวน​ 2 แห่ง พร้อมตรวจติดตามโรงผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จำนวน​ 4​ แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง​ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์