ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

 ตรวจมาตรฐานฟาร์ม

          วันที่ 17 มกราคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ (GAP) ในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่ ชัชน์ ฟาร์ม , สายฝน ฟาร์ม และ อุทัย ฟาร์ม 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์