มอบโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.ด่านช้าง

 ธนาคารโคกระบือ

          วันที่ 16 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ได้รับมอบโคเพศเมีย อายุ 18 เดือน จำนวน 1 ตัว จากวัดเขาตะเภาทอง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และได้มอบให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอด่านช้างนำไปเลี้ยงต่อไป

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง