ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร ในพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 ตรวจมาตรฐานฟาร์ม

        วันที่ 7 มกราคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ออกพื้นที่เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) ของ บริษัท ป.ชัยณรงค์ ฟาร์ม จำกัด สาขาอู่ทอง และ บริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ จำกัด (เจนจิราฟาร์ม) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์