ปศอ.เดิมบางนางบวช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.หัวเขา

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน

        วันที่ 5 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรจำนวน 5 ราย โคเนื้อจำนวน 150 ตัว และได้แจ้งเกษตรกรให้ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช