ส่งมอบโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 ธนาคารโคกระบือ

        วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบโคเพศเมียโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 54 ราย เพื่อนำไปให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ต.วังน้ำซับ และต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์