สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่

 สถานการณ์น้ำท่วม

          วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภออู่ทองและอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดดังนี้

          - พื้นที่หมู่ 5 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบเหตุน้ำท่วมบริเวณคอกโคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวขุนหมู่บ้านดอนไฟไหม้ จำนวนโคแม่พันธุ์ 45 ตัว เบื้องต้นกลุ่มวิสากิจฯ ได้อพยพโคทั้งหมดขึ้นไปอยู่ในบริเวณที่ดอนแล้วและยังไม่มีรายงานความสูญเสีย ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพปศุสัตว์ให้สมาชิกกลุ่มเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบ

          - พื้นที่หมู่ 2 ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พบเหตุเกษตรกรนำสุกรแม่พันธุ์ จำนวน 17 ตัว อพยพขึ้นไปเลี้ยงไว้บริเวณอาคารเอนกประสงค์เนื่องจากบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วม เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความสูญเสีย ในการนี้ได้ร่วมกับคณะทำงาน รมว.กษ. มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้คำแนะนำการเลี้ยงดูสุกรแม่พันธุ์ในระยะใกล้คลอด พร้อมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ

          ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้สั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานเหตุให้ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีทราบโดยทันที

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์