ปศอ.อู่ทอง สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง

สถานการณ์น้ำท่วม

          วันที่29 กันยายน 2564 หน่วยผสมเทียม สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายวุฒิชัย คงขม เจ้าหน้าที่ผสมเทียม ให้บริการผสมเทียม โค กระบือ แพะ ตรวจท้อง แก้ไขระบบสืบพันธุ์ สร้างความรับรู้ ติดตามผลกระทบและประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือของเกษตรกร พร้อมทั้งออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ ม.1 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูงประมาณ 2 เมตร ชาวบ้านต้องอพยพโคออกมาอยู่พื้นที่สูงและบริเวณริมชายถนนในหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลงเพื่อเป็นการเยียวยาในเบื้องต้น

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง