ร่วมนำเสนอนวัตกรรมในการคัดเลือกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564

ธนาคารโคกระบือ

         วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เข้าร่วมการนำเสนอนวัตกรรมในการคัดเลือกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และนายสุทัศน์ กลับทอง หัวหน้ากลุ่มธนาคารโค-กระบือฯ ร่วมนำเสนอผลงาน ณ ที่ทำการกลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ผ่านโปรแกรม Zoom Conference

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์