เจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคบลูเซลโลซิส

 เฝ้าระวังป้องกันโรคบลูเซลลา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ดำเนินการเจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคบลูเซลโลซิส ติดเบอร์หู ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ของนางจริญญา เพียรทอง 288 หมู่ที่ 13 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แพะจำนวน 23 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก