โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก

วันที่ 20 พฤษภาคม​ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564 ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 37 ฟาร์ม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง