ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจเยี่ยมให้บริการตรวจท้องแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ในพื้นที่ อ.อู่ทอง

 โครงการธนาคาโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

วันที่ 19 พฤษภาคม2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการชีวภาพราชบุรี ออกสำรวจตรวจเยี่ยมให้บริการตรวจท้องแก้ไข้ปัญหาระบบสืบพันธุ์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ กับกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง พร้อมให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยงกระบืออย่างถูกต้อง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุส้ตว์