ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตในพื้นที่ตำบลสระแก้ว

 ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต (โรงฆ่าสุกร) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 โรง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี