ปศอ.เมืองสุพรรณบุรีเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าตรวจสอบสถานที่กักเก็บซากสุกรหรือหมูป่า เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมทั้งบังคับใช้กฏหมายหากพบการกระทำผิด เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และโรคระบาดอื่นๆในสัตว์ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จำนวน 5 แห่ง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี