ปศอ.เดิมบางนางบวช ทำวัคซีนโรค African Horse Sickness (AHS) ในม้า

ทำวัคซีนโรค African Horse Sickness (AHS)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการทำวัคซีนโรค African Horse Sickness (AHS) ในม้า พร้อมทั้งเจาะเลือดและฝังไมโครชิพประจำตัวม้า ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จำนวน 1 ราย ม้าทั้งหมด 8 ตัว