งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม "เกษตรอัจฉริยะ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

แถลงข่าว

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหากรรม "เกษตรอัจฉริยะ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี