เจาะเลือดเป็ด ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ (X-ray) รอบที่ 2/2563 ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

เจาะเลือดเป็ดตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ได้ดำเนินการเจาะเลือดเป็ด ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ (X-ray) รอบที่ 2/2563 ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 ราย 60 ตัวอย่าง