จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย อ.สองพี่น้อง

จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย ภาคใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกเกษตรและได้มอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2563 จำนวนเกษตรกร 20 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง (สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี