ปศุสัตว์อำเภอด่านช้างออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมให้กับกระบือของเกษตรกร

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (โรคคอบวม) ให้กับกระบือทุกตัวของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอด่านช้าง เพื่อเป็นการป้องกันโรคคอบวมเชิงรุกตามนโยบายที่กรมปศุสัตว์ได้กำหนดไว้