เจาะเลือดเป็ดตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัด (X-ray ) เป็ดไล่ทุ่ง ครั้งที่ 2/2563

เจาะเลือดเป็ดตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการเจาะเลือดเป็ดตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัด (X-ray ) เป็ดไล่ทุ่ง ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 2 ฟาร์ม จำนวน 60 ตัวอย่าง ในพื้นที่ตำบลสวนแตง อำเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี