ตรวจรับรองโรงผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่ อ.บางปลาม้า

ตรวจรับรองโรงผลิตอาหารสัตว์

วันที่ 3 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบให้นายสุทัศน์ ศรีวิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า เข้าร่วมตรวจรับรองโรงผลิตอาหารสัตว์ บริษัท แพคโกฟีด จำกัด ในพื้นที่ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง