เปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1

เปิดศูนย์พักพิงสุนัข         

          วันนี้ (9 ก.ย. 2563) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา เป็นประธานเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชูชีพ พงษ์ไชย รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมีผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและอาหารสุนัข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พักพิงฯ
          สำหรับศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิต ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี จึงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี ผลักดันให้โครงการ มีผลประจักษ์เป็นรูปธรรมในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ท่านปลอยภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกองทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มีการช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่เจ็บป่วย ถูกทำร้ายจากคน ถูกรถชน ถูกทอดทิ้ง อดอยาก น่าเวทนา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ในจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยหลัก “เมตตาธรรม”จึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดแห่งนี้ขึ้น