กิจกรรมเจาะเลือดแพะเพื่อตรวจโรคบรูเซลโลซีส

เจาะเลือดเพื่อตรวจโรค

วันที่ 20-21 เมษายน 2563 นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ได้ดำเนินการเจาะเลือดเเพะเพื่อทดสอบโรคบลูเซลโลซีสและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 3 ฟาร์ม ดังนี้
- บ้านนายโสพิศ แก้วกำเนิด บ้านเลขที่ 144 หมู่ 6 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จำนวนแพะทั้งหมด 24 ตัว แกะ 11 ตัว
- บ้านนายชำนาญ แก้วกำเนิด บ้านเลขที่ 89/1 หมู่ 8 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จำนวนแพะทั้งหมด 13 ตัว 
- บ้านนายชัยวัฒน์ เขื่อนใหญ่ บ้านเลขที่ 107 หมู่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนแพะทั้งหมด 5 ตัว